CO2-Prestatieladder

Duurzaam ondernemen

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan complexe aan- bestedingen te stimuleren tot CO2 bewust te ondernemen in bedrijfsvoering maar ook in uitvoering van projecten. Denk aan energie- besparing, efficient gebruiken maken van materialen cq materieel en het gebruik van duurzame energie.

Ook Arnold Maassen Holding BV heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Een belangrijk onderdeel van het beleid op het gebeid van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het energiemanagement programma met ambitieuze doelstellingen en handhaving voor CO2-reductie.

3.A.1. Emmissie-inventaris.
Hiernaast staat een link van de Arnold Maassen Holding BV. footprint van het afgelopen jaar (referentiejaar).

3.B.2. Reductie doelstellingen.
Jaarlijks worden nieuwe doelstellingen geformuleerd en 2x per jaar wordt de status van deze doelstellingen gecommuniceerd binnen en buiten de holding. Hieronder vindt U de nieuw geformuleerde doelstellingen van Arnold Maassen Holding BV tbv CO2-reductie, Energie Management Actie Plan (EMAP)

3.C. Transparante communicatie
Arnold Maassen Holding BV zal in ieder geval 2x per jaar met zowel interne als externe doelgroepen gaan communiceren over de CO2- prestatieladder. Middels nieuwsbrieven, bijeenkomsten, vergaderingen en rapportages zullen de verschillende doelgroepen geinformeerd worden over de status van de doelstellingen. Ten behoeve van de bewaking van de communicatie is er een communicatieplan worden opgesteld waarin de diverse doelgroepen zijn geïdentificeerd en waarin de verschillende middelen per doelgroep wordt beschreven.

3.D. Duurzaamheidsinitiatieven
De verschillende werkmaatschappijen die onderdeel vormen van de Arnold Maassen Groep, zijn aangesloten bij diverse brancheverenigingen. Vanuit die brancheverenigingen zijn diverse initiatieven opgezet die moeten leiden tot het vergroten van de bewustwording en intitiëren van ontwikkelingen met betrekking tot duurzaam ondernemen, terugdringen van energieverbruik of reduceren van CO2 emissies.

Indien U tips, vragen of suggesties heeft met betrekking tot ons CO2- en/of reductiebeleid worden wij graag op de hoogte gebracht middels een mail op info@arnoldmaassen.nl 

Arnold Maassen Holding BV beschikt over het certificaat CO2-prestatieladder niveau 3.

Arnold Maassen Groep
Cargofoor B.V. A:Klipperweg 14 - 6222PC Maastricht - Nederland T:0031 43 352 76 05 E:info@cargofoor.nl KvK:Zuid-Limburg nr. 14614229 BTW:nr. NL001692124B01