QHSE

QHSE  : Quality, health, safety, environment
KGVM : Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu is het resultaat van investeringen in mensen, organisatie en materieel.

Om kwaliteit een identiteit te geven heeft BV Cargofoor als een van de eerste transportbedrijven zich laten certificeren in 1992 volgens ISO-norm 9001. Zij voldoet sindsdien onafgebroken aan alle voorwaarden van deze norm.

Bij Cargofoor BV is alles gericht op gezondheid en veiligheid om zelfs kleine ongevallen, met mogelijk grote gevolgen te voorkomen. Het beleid van Cargofoor BV is er opgericht ruimschoots te voldoen aan de wettelijke en overige overeengekomen normen met betrekking tot de veiligheid van personen, te vervoeren vloeistoffen en materieel.

Daartoe zal BV Cargofoor:

1-Zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, voor zover de redelijkheid dit vereist. Dit geldt voor al haar personeel.
2-In haar beleidsbeslissingen zoveel als mogelijke aspecten van veiligheid laten meewegen.

3-Haar medewerkers van goede veiligheidsuitrusting voorzien.

4-Alle nodige stappen nemen om haar medewerkers op een correcte manier te informeren omtrent eigenschappen van producten en materieel die de gezondheid alsmede de omgeving kunnen bedreigen.

Het milieubeleid van Cargofoor BV is erop gericht dat bij de uitvoering van al haar activiteiten zorg te besteden aan het behoud van het milieu. Dit betekent het zoveel mogelijk voorkomen van lucht, water-, en bodemverontreiniging, afvalproductie, geluidshinder en andere overlast. Bij de uitvoering van dit beleid zullen de wettelijke bepalingen in acht worden genomen.

Arnold Maassen Groep
Cargofoor B.V. A:Klipperweg 14 - 6222PC Maastricht - Nederland T:0031 43 352 76 05 E:info@cargofoor.nl KvK:Zuid-Limburg nr. 14614229 BTW:nr. NL001692124B01